Błonnik a funkcjonowanie płuc

Błonnik a funkcjonowanie płuc

Wiele prac poświęconych jest związkom między wielkością spożycia błonnika a chorobami układu pokarmowego czy sercowo-naczyniowego. Amerykańscy naukowcy z Nebraski postanowili jednak sprawdzić, czy włókno pokarmowe może wpływać na pracę płuc. Badaniu spirometrycznemu poddano 1921 dorosłych osób. W grupie tej oceniono także wielkość spożycia błonnika.

Wyniki pokazały, że blisko 70% osób spożywających najwięcej błonnika - czyli co najmniej 17,5 g/dobę -  miało prawidłową funkcję płuc. Osiągnęli oni lepsze wyniki w testach spirometrycznych mierzących natężoną pojemność życiową oraz natężoną pojemność wydechową, w porównaniu do grupy badanych spożywających mniej niż 10,75 g błonnika w ciągu doby.

Przeprowadzona analiza ma jednak pewne ograniczenia, ponieważ pod uwagę nie brano aktywności fizycznej osób badanych. Poza tym naukowcy nie monitorowali spożycia błonnika oraz stanu płuc w dłuższym okresie czasu. Wydaje się jednak, że zaobserwowane zjawisko można tłumaczyć właściwościami przeciwzapalnymi błonnika, które mogły chronić badanych przed chorobami dróg oddechowych.


Źródło: Hanson C, Lyden E, Rennard S, Mannino DM, Rutten EP, Hopkins R, Young R. The relationship between dietary fiber intake and lung function in NHANES. Ann Am Thorac Soc 2016;13:643–650.